Prepäťové ochrany, Predlžovačky, Káble rôzneho druhu