Kde som?

Kontakt

Upozorňujeme vážených návštevníkov, že stránky skupiny MODOV Group sú nákupnou galériou a zobrazené produkty priamo nepredávame.

Prevádzkovateľ: ITeON s.r.o.
Němcovej 30
040 01 Košice
IČO: 46346881
DIČ: 2023351077
IČ DPH:
Prevádzkovateľ je platcom DPH
SK2023351077
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka číslo 28508/V
Kontaktná osoba: Ing. Martin Mikuľák
E-mail: info@modov.sk